Annonsering för intelligenta medier

Alma Talent

Vi hjälper professionella att lyckas
Alma Talent är ett mediehus med starka, nischade varumärken. Vi arbetar med magasin och mervärdestjänster digitalt, i pappersform och som event. Företagen Alma Media och Talentum slogs under år 2016 ihop till det nya bolaget Alma Talent.

Ny Teknik

Ny Teknik bevakar och skriver om ny teknik inom områden som fordonsindustri, innovation, digitalisering, bygg, miljö, it och telekom. Ny Teknik skriver också om nya entreprenörer, life science, industrins utveckling och automatisering och hur tekniken förändrar samhället. Tidningen Ny Teknik riktar sig till ingenjörer, it-specialister, teknikkonsulter, forskare, beslutsfattare och allmänt teknikintresserade människor. Ny Tekniks mål är att hålla dessa personer uppdaterade med de senaste och viktigaste nyheterna, reportagen och trenderna inom teknikutveckling – både för jobbet och för fritiden.

Affärsvärlden

Affärsvärlden bevakar och skriver om näringslivet, Stockholmsbörsen, världens stora börser, börsbolag och industrin i stort. Affärsvärlden ger också börsanalyser, branschens bästa aktieråd där vi tipsar om börsbolag med köpläge och läge där man gör bäst i att avvakta eller sälja aktier. Krönikor om svensk ekonomi, politik och ekonomiskt makroperspektiv. Affärsvärlden bevakar näringslivets utveckling och börsutvecklingen.
Tidningen Affärsvärlden ger dig de tyngsta intervjuerna med makthavarna som förändrar. Djupodlade reportage om näringslivet, börsen och politik. Magasinet riktar sig till den som vill läsa Sveriges bästa börsbevakning och vår grävande, prisbelönta journalistik. Det vill säga, ekonomer, analytiker, chefsekonomer, sparare, fondsparare, förvaltare, traders – kort sagt alla inom näringslivet. Affärsvärlden ser trender som ingen annan ser och ger de bästa börsanalyserna.

Arbetarskydd 

Tidningen Arbetarskydd står för en kritisk granskning av arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser. Den är också ett konkret verktyg för dig i ditt arbetsmiljöarbete.
Tidningen går till vitt skilda yrkesgrupper över hela landet. Här finns skyddsombud, skyddsingenjörer och personalansvariga.
Vi skriver och förklarar de senaste reglerna och de nya föreskrifterna inom arbetsmiljö så att skyddsombud och arbetsgivare ska kunna agera korrekt i sin organisation.
Vi berättar om och granskar missförhållanden på arbetsplatser, om arbetsmiljöbrott och nya lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Vi skriver också om de goda exemplen för att förhindra arbetsplatsolyckor och arbetsmiljöbrott.

Lag & Avtal

Lag & Avtal är Sveriges enda tidning om arbetsrätt. Vi bevakar och skriver om alla delar av arbetsrätten, som uppsägning av personliga skäl, avskedande och tolkningar av kollektivavtal. Vi bevakar också avtalsrörelsen och relationerna mellan arbetsmarknadens parter.
Vi ger även praktisk handledning i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan röra allt från förstadagsintyg, Las-varningar och utköp till medarbetarsamtal, kompetensutbildning och tillräckliga kvalifikationer, allt som kan bidra till att tvister vid uppsägning av personliga skäl och avskedanden kan undvikas.
Vi bevakar främst mål om uppsägningar, avskedanden och kollektivavtalstolkningar i Arbetsdomstolen men följer även uppmärksammade mål i tingsrätterna om uppsägningar av personliga skäl och avskedanden.