Annonsering för intelligenta medier

Vår historia

Från enskild firma till börsnoterat internationellt aktiebolag

1996

Samma år som dessa bevingade ord uttrycktes bildades grunden för Ljusdalsföretaget Medianet, som i dag är Admoove. Med 3 aktiva säljare för varumärket Svensk Bilweb, som var en del av Telias Internetportal Passagen, påbörjades vår spännande resa.
​​​​​​​
1996 blev Internet årets Julklapp och det var bra för Medianets business att sälja digital marknadsföring, även om det såldes en och annan siluettkatt också, som vid detta årtal faktiskt var mer efterfrågat och mer välkänt än Internet. 

1997

Flugan internet håller i sig! Detta år gör företagsnamnet MediaNet entré på riktigt och de tidigare namnen Per Nygren Trading och Affärsutveckling i Ljusdal ersätts med PM MediaNet HB. P står för Per Nygren och M står för Mats Skalberg, bolagets ägare och grundare. Portföljen utökas med att sälja sökordsmarknadsföring på AltaVista samt uppdrag och åt LRF Media, man sysselsätter nu ca 10 säljare. Medianet arbetar även med kundtjänstuppdrag åt Passagen. 

1998-1999

Företagets första säljuppdrag Bilweb börjar efter en lång startsträcka att blomstra på riktigt! MediaNet som hittills varit ett Teliainriktat säljbolag börjar aktivt styra mer mot uppdrag inom mediekoncernen Schibsted och premiäruppdraget bestod i att sälja traditionella banners på aftonbladet.se. Medianet skapade även en framgångsrik produkt i form av ”Ljusdalskatalogen” som sedermera förvärvades av Lokaldelen. Viktigt för verksamheten i sin helhet var även det nya TM-uppdraget åt Telge Energi samt det fortsatta uppdraget för Passagens kundtjänst. 

2000-2002

I en tid då ord som IT-bubbla och dotcom-död blev kända begrepp går MediaNet mot strömmen och satsar och växer så det knakar. Med den nyöppnade filialen i Bollnäs är man nu runt 40 anställda. Trots att det var en ansträngd tid så fanns framtidstron och sökandet efter ”rätt” varumärken att växa och utvecklas med fortsätter. Ett fåtal säljbolag överlevde dotcom-döden och ett fåtal säljbolag har jobbat med så många olika uppdrag och uppdragsgivare som MediaNet har gjort under årens lopp. MediaNet var en av överlevarna och den som söker skall finna sägs det… 

2003

Modern historia skrivs. Varumärket BLOCKET gör entré i MediaNets portfölj. De allra första samtalen med bilhandlare genomförs och embryot till dagens ”butik” började säljas under namnet ”lokala företag”. Blocket.se utmärkte sig på den tiden inte särskilt bland bolagets övriga varumärken. Varken MediaNet, kunderna vi ringde eller Blockets då 124 000 unika besökare /vecka, anade att detta skulle utvecklas till ett av Sveriges absolut mest kända varumärke. TM-uppdrag åt Tele2 genererade välbehövliga intäkter och möjliggjorde företagets fortsatta investeringar i uppdrag som ännu inte var helt självklara att få lönsamhet i. Ägarbilden i MediaNet förändras då Mats Skalberg kliver av och Per Nygren själv driver företaget vidare. 

2004

De första affärerna för mediehuset TALENTUM och varumärket Affärsvärlden ritas på. Utvecklingen av uppdraget åt Blocket tar ett viktigt kliv framåt när man lanserar möjligheten med en import av objekt från BytBil direkt till Blocket. Nu börjar det på allvar bli snurr och lönsamhet på företagets kärnverksamhet – försäljning av annonser på nätet! MediaNet har även ett team som arbetar med blockets tidiga satsning med platsannonsering, Blocket jobb. Företaget växer och slår upp portarna till en filial i Sollefteå där ett 10-tal säljare är sysselsatta främst med uppdrag åt Aftonbladet.se. MediaNets ägarbild förändras igen då Per Nygren, Alexander Hannerland och Stefan Tocca tillsammans bildar ett nytt bolag, dock fortsatt under namnet MediaNet. I och med detta samgående finns företaget nu även representerat i Stockholm med fokus på Blocket storkund. Ola Bengtsson , med sin bas i Ljusdal, tillträder som VD för bolaget. 

2005

Företaget fortsätter växa, främst med uppdrag inom Schibsted. Samarbeten med Aftonbladet och SVD positionerar sig på företaget men mest dominant är raketutvecklingen tillsammans med Blocket. MediaNet accelererar i antal säljare, omsättning och lönsamhet direkt kopplat till samarbetet med Blocket. Bearbetningen breddas till fler kategorier och ett roligt inslag i vår och Blockets historia är att den trycka Tidningen Blocket lanseras detta år, vilken MediaNet naturligtvis säljer på. MediaNets ägarbolag förvärvar annonshanteringsföretaget Emediate, för att kunna ge sina kunder ett mer heltäckande erbjudande inom Internetmarknadsföring. MediaNet och Emediate blev med andra ord systerföretag, vilket stärkte MediaNets ställning på marknaden. 

2006

Bolaget surfar minst sagt vidare på framgångsvågen med Blocket som blir allt större och starkare på marknaden, företagets omsättning och lönsamhet skjuter i höjden. MediaNet slår upp portarna för ett nytt kontor i Halmstad och varumärket Ny Teknik tar plats i bolagets portfölj. På hösten 2006 blir MediaNet uppköpta av det franska börsnoterade bolaget Hi-media och skyltarna byts ut på företagets kontor som nu finns i Ljusdal, Stockholm, Sollefteå och Halmstad. MediaNet var och är ett Sveriges största digitala säljbolag med fokus på att förmedla lokal marknadsföring på internet och har alltid haft gott rykte i branschen. 

2007

Hi-media tuffar vidare med framgångståget Blocket som starkt lok! Allt fler säljare är sysselsatta ikring detta uppdrag men Hi-media jobbar fortfarande med ett stort antal varumärken. Ny teknik, Affärsvärlden, JOBB24, BoVision, Telia, Allt om Stockholm för att nämna några. En ny enhet startas upp i Hudiksvall med Hitta .se som primärt uppdrag och i Ljusdal flyttar man till nya större lokaler. 

2008-2009

Med totalt kring 80 anställda är detta den period i historien då man är som allra flest i antal. En majoritet är sysselsatta med Blocket men samarbetet med Talentum, främst för varumärket Ny Teknik tar större plats och ett nytt samarbete med norska finn.no inleds under 2009. Den generella tillväxten av medieinvesteringar på nätet börjar på allvar öka. Även lokala företag budgeterar för sin webbannonsering vilket naturligtvis är ett positivt genombrott för Hi-medias verksamhet. Trots att bolaget i stort går mycket bra så bär sig inte enheten i Sollefteå och vid årsskiftet 08-09 läggs den ner. Hi-medias årliga fest Sales Award gör premiär 2008. 2009 uppdaterar man sig med en ny logotype. 

2010-2011

Flugan Internet är envis. Nu använder 92% av svenskarna internet dagligen! Schibsted väljer, som många andra mediehus under denna tid, att ta hem försäljningen riktad mot byrå och storkund. För Hi-media innebar det naturligtvis ett tapp i omsättning och lönsamhet men man fortsätter investera och rekrytera i uppdraget med fokus på att bli ännu starkare på lokala företag, även utanför segmentet Fordon. Enheten i Hudiksvall har växlat om från hitta.se till blocket.se och under 2010 flyttas den verksamheten ”hem” till Ljusdal. Under 2011 inleds ett nytt samarbete med KVD-ägda Bilpriser.se. Ola Bengtsson lämnar efter 8 år rollen som VD vid 2011´s slut och Magnus Berggren & Beatrice Tannerstål tar vid med ett delat VD-skap. 

2012-2013

Förväntningar och tillväxtkrav ökar från de största uppdragsgivarna och fokus är naturligtvis att fortsätta leverera stabilt till Blocket såväl som Talentum. Uppstickaren i mäklarbranschen, Hemverket, gästspelar under ett par år i vår portfölj och ytterligare en satsning på Blocket jobb drar igång. Vi får mer att göra åt Talentum i form av varumärket Arbetarskydd samt försäljning av platsannonser på Ny Teknik. I slutet av 2013 möts bolaget av den största utmaningen hittills. Strategiförändringar hos uppdragsgivare får till följd att Hi-media tappar betydande delar av sin nuvarande affär och omsättning. Enheten i Halmstad läggs ner och all verksamhet koncentreras till HK i Ljusdal där man förvisso nyanställer och blir fler. 

2014

Ett tufft år som i backspegeln ses som ett stålbad i modern tid. Av taktiska skäl avslutas ett flertal mindre samarbeten för att få fullt fokus på kärnaffären. I spotlighten är utveckling och försäljning av mobila annonsformat och året kryddas med att bland annat byta CRM-system och annonsformat. Organisationen jobbar hårt för att anpassa sig , att finna lösningar och möjligheter när förändringens vindar blåser. Mot slutet av 2014 börjar läget stabilisera sig och resultaten möter förväntan! Företagets nuvarande logotype gör entré. 

2015-2016

Hi-medias samarbeten är koncentrerade till Blocket och Talentum. Med stabilitet och trygghet i våra uppdrag fortsätter företaget på den inslagna banan att leverera! En välkommen arbetsro i vardagen ger utrymme till viktigt internt arbete att utveckla och effektivisera organisationen. Hårt jobb , fler och fler pusselbitar faller på plats och ett långt koppel av uppnådda mål i bagaget borgar för att Hi-media är och förblir en spelare att räkna med i många år framåt.

Hi-media/MediaNet har i år 20 år på nacken och det är unikt för ett företag i denna bransch

2017

Vi säger hej då till den traditionella telefonväxeln och välkomnar trådlöst och IP-telefoni. Marknadens första riktiga konkurrent, mot den hittills ohotade aktören Blocket, rullar ut och skapar nya utmaningar för såväl Hi-media som Blocket. Ett intensivt arbete med produktutveckling inleds på Blocket för att möta kundernas faktiska behov och önskemål. Vi jobbar hårt men kan inte undkomma att försäljningsresultaten får sig en törn. Uppdragen under vingarna för Alma Talent får en efterlängtad och rejäl knuff framåt då man under 2017 levererar hela 20% tillväxt. 

2018

Koncernen Hi-media group ändrade för en tid sedan namn till AdUX och under 2018 byter den svenska verksamheten namn till Admoove.
Mer dramatisk är att samarbetet med Blocket, som stått för ca 90% av omsättningen, upphör och med mycket kort varsel ställs företaget inför utmaningen att hitta nya attraktiva uppdrag att arbeta med.
Hösten 2018 är minst sagt ett NYTT kapitel i företagets historia då i princip samtliga anställda startar om med nya uppdrag.
I portföljen finner vi nu varumärken som Google, facebook, Youtube, Instagram genom den nya partnern Viva Media.